Teme de proiecte Anul IV an unv 2016-2017 sem.2

Tema 4- Teatru Download

Sit teatru(amplasament) Download

Tema 3 Hotel  presa libera Download

Sit hotel:

Citește mai departe: Teme de proiecte Anul IV an unv 2016-2017 sem.2

Teme schite si PV-uri Anul IV sem. I - II si restante toamna 2016 - 2017

Schita SEM 1-an 4-restanta septembrie 2017 Download

PV an 4 2016 2017-restanta 09.2017.pdf Download

A4_1-100 restanta 09.2017.pdf Download

A4_1-500 restanta 09.2017.pdf Download

Carol restanta 09.2017.pdf Download

Restanta schita sem I iunie 2017 Download

Restanta schita sem II iunie 2017 Download

Restanta schita sem I iunie 2017 Download

PV 2017 anul 4 Download

PV a4_1-100.pdf Download

PV a4_1-500.pdf Download

PV carol.pdf Download

Tema schita 4-an 4 2016-2017 Download

Tema schita 3-an 4 2016-2017 Download

Planul pentru schita 1 an 4  Download

Amplasament schita 3 an 4 vineri 17 martie- plan_1_200.pdf Download

Amplasament schita 3 an 4 vineri 17 martie-Schita_PLan_sit.pdf Download

Teme de proiecte Anul IV sem 1 an unv 2016-2017

TEMA_1_AN_IV_2016-2017_locuinte_colective.pdf download

Sit_locuinte_colective_an_4.pdf download

UTR-_locuinte_colective_an_4.pdf download

Peninsula_acad.dwg download

TEMA_2_AN_IV_MUZEU MOARA VLĂSIEI.pdf Download

TEMA_2_AN_IV_planse PUG amplasament -01_Incadrare_in_teritoriu_800x1350.jpg Download

TEMA_2_AN_IV_planse PUG amplasament-03.3.9_Reglementari_urbanistice_UTR12_13_17_18_19_20.jpg Download

TEMA_2_AN_IV_planse PUG amplasament-UTR_13.pdf Download

Schita 2-AN IV.pdf Download