Teme de proiecte Anul III sem.1 an univ 2016-2017

Tema P1_Lipscani_tema.pdf  DOWNLOAD

Tema P2_Pensiune.pdf _Download

Tema P3_Restaurant la  munte.pdf  Download

Teme de proiecte Anul III sem.2 an univ 2016-2017

Tema proiect 4 An III-Locuinte sociale Download

Plot plan situatie 1:2000.pdf Download

Tema proiect 5 An III Centru informare turistica,Teatru/Cinema şi hub multimedia ARCUB Batiştei Download

Sit-batistei proiect 5 Download