• Cercetarea ştiinţifică

Obiectivele esenţiale ale cercetării ştiinţifice desfăşurate în Universitatea Spiru Haret au în vedere: integrarea acesteia în aria europeană a cercetării, dezvoltării şi inovării; îmbunătăţirea permanentă a calităţii cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu cerinţele învăţământului superior modern la nivel european şi mondial; dezvoltarea relaţiilor pragmatice dintre învăţământ – cercetare şi comunitate, în folosul celei din urmă.

Departamentul Arhitectură al Facultăţii de Arhitectura îşi propune promovarea, în domeniul cercetării ştiinţifice, a următorului set de valori: profesionalism în cercetarea ştiinţifică; atitudine etică; performanţă în cercetare (concretizată în publicaţii/ articole recunoscute pe plan internaţional, ISI, participare activă la conferinţe naţionale şi internaţionale, realizări concrete în economie şi societate) şi realizarea contractelor, precum şi dezvoltare profesională continuă a resurselor umane implicate în cercetare.

Rezultatele cercetării au constat din publicaţii, comunicări ştiinţifice şi propuneri de proiecte de cercetare. Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din Facultatea de Arhitectura se desfăşoară atât individual cât şi în colective şi este valorificată prin articole şi studii publicate în reviste de specialitate, manuale şi cursuri universitare, contracte de colaborare şi alte materiale didactice puse la îndemâna studenţilor. În ultimii cinci ani s-au publicat sau sunt trimise spre publicare în reviste de specialitate peste 150 lucrări ştiinţifice, s-au tipărit 37 de cărţi publicate la edituri acreditate CNCSIS. De asemenea, s-a participat cu peste 60 de comunicări la diverse sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate precum şi la cele organizate de Universitatea Spiru Haret.

Activitatea de cercetare este evaluată semestrial (prin fişe de autoevaluare), iar anual se întocmeşte şi este supus aprobării Consiliului Facultăţii raportul anual.