Planuri de cercetare

PLAN_CERCETARE_2014-2015

PLAN_CERCETARE_2015-2016

PLAN_CERCETARE_2016-2017

PLAN_CERCETARE_2017-2018

Rapoarte de cercetare

RAPORT_CERCETARE_2014

RAPORT_CERCETARE_2015

RAPORT_CERCETARE_2016

RAPORT_CERCETARE_2017

Centre de cercetare

 Regulament centru de cercetare si proiectareRegulament centru de cercetare si proiectare

    • Cercetarea ştiinţifică

Obiectivele esenţiale ale cercetării ştiinţifice desfăşurate în Universitatea Spiru Haret au în vedere: integrarea acesteia în aria europeană a cercetării, dezvoltării şi inovării; îmbunătăţirea permanentă a calităţii cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu cerinţele învăţământului superior modern la nivel european şi mondial; dezvoltarea relaţiilor pragmatice dintre învăţământ – cercetare şi comunitate, în folosul celei din urmă.

Departamentul Arhitectură al Facultăţii de Arhitectura îşi propune promovarea, în domeniul cercetării ştiinţifice, a următorului set de valori: profesionalism în cercetarea ştiinţifică; atitudine etică; performanţă în cercetare (concretizată în publicaţii/ articole recunoscute pe plan internaţional, ISI, participare activă la conferinţe naţionale şi internaţionale, realizări concrete în economie şi societate) şi realizarea contractelor, precum şi dezvoltare profesională continuă a resurselor umane implicate în cercetare.

Rezultatele cercetării au constat din publicaţii, comunicări ştiinţifice şi propuneri de proiecte de cercetare. Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din Facultatea de Arhitectura se desfăşoară atât individual cât şi în colective şi este valorificată prin articole şi studii publicate în reviste de specialitate, manuale şi cursuri universitare, contracte de colaborare şi alte materiale didactice puse la îndemâna studenţilor. În ultimii cinci ani s-au publicat sau sunt trimise spre publicare în reviste de specialitate peste 150 lucrări ştiinţifice, s-au tipărit 37 de cărţi publicate la edituri acreditate CNCSIS. De asemenea, s-a participat cu peste 60 de comunicări la diverse sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate precum şi la cele organizate de Universitatea Spiru Haret.

Activitatea de cercetare este evaluată semestrial (prin fişe de autoevaluare), iar anual se întocmeşte şi este supus aprobării Consiliului Facultăţii raportul anual.

Publicații

The Faculty of Architecture, established and temporarily authorized in 1993 within Spiru Haret University and accredited in 2006 is honoured to present the Annals of Spiru Haret University, Architecture Series ( ISSN: 2067 - 3698 ) .

It is an outcome of the concern of a team of reputed professors with common interest in research and the dissemination of their research results and is meant to be an international illustrated forum of original peer-reviewed papers of significant research in the line of architecture, urban planning and education-related issues. The Architecture Series includes scholarly articles, research reports, case studies, essays, conference proceedings, book reviews in the above-mentioned fields.

The Annals of Architecture Series is a biannual scientific journal, aiming at adding real value to the research in the line of architecture. The first issue ( 2009 ) IS IN ROMANIAN ONLY, FOLLOWED BY THE 2010 AND 2011 BILINGUAL ISSUES, IN Romanian and English. Starting from 2012 the annals will be published in English only.


The Annals of Spiru Haret University, Architecture series is published by Editura Fundatiei Romania de Maine, but an online edition is also available for easy access and networking with all the concerned researchers, professors, PhD and M.A or M.Sc. candidates, young researchers.

http://anale-arhitectura.spiruharet.ro/